Romanian English French

Versetul zilei

Pasajul zilei

Meditație

Biblia online

Caută în site

Vizitatori

215979

Radiouri crestine

Istoric

În anul 1927 familia Diugan Ioan şi Maria , originari din Cristeşti , lucrând ca muncitori ceferişti în localitatea Feldru , jud.Bistriţa-Năsăud i-au legătura cu câţiva credincioşi de aici aparţinând comunităţii mileniste. În anul 1933 , Diugan Maria primeşte botezul în apă , fiind botezată de Varvari Ionică , conducătorul Bisericii Mileniste.

În anul 1935 familia Diugan revine la Cristeşti şi de aici ia contactul cu credincioşii penticostali de la Dobric. Printre primii credincioşi penticostali se află şi Diugan Melian cu soţia , Ladar Lazăr şi soţia , Lupi Ioan ş.a. Biserica a funcţionat în perioada 1936-1942 în casa lui Diugan Ioan care a fost şi conducătorul bisericii.

Pe la 1937 autorităţiile intervin pentru a interzice dreptul de a se închina şi aduna la rugăciune , perioadă în care cei din conducerea acestei biserici , printre care şi Diugan Mariţa au fost persecutaţi şi ţinuţi în detenţie o săptămână , după care au fost amendate familiile cu suma de 2000 lei , sumă considerabilă în acea vreme.

În anul 1938 , Diugan Ioan a suferit un accident la locul de muncă şi a fost mutat disciplinar la Sânnicolaul Mare . În absenţa sa biserica a fost condusă de Ladar Lazăr.

Între anii 1938-1942 , mai multe familii au împărtăşit credinţa penticostală , printre care: Tătar Ana , Mureşan Gheroghe , Viregan Gheorghe , Pop Gheorghe , Stanciu Gheorghe , Stanciu Ioan şi Motântan Andrei.

Între anii 1942-1945 biserica a fost mutată în casa lui Diugan Florica. În această perioadă a fost pastor Stanciu Ioan. Tot în acest timp a devenit penticostal şi Boroş Anton, fiind ordinat ca diacon. Mai târziu ( 7 sept. 1974), împreună cu Pop Nicolaie , slujba era oficiată de pastorii Stanciu Ioan şi Mărcuş Gheorghe.

Între anii 1945-1953 biserica a fost mutată într-o casă luată în chirie , iar numărul acestor credincioşi creştea mereu . Printre ei se numără: Moldovan Ioan , Repede Petru , Viregan Aurel , Pop Nicolaie ş.a.

În anul 1952 a început construcţia casei de rugăciune , iar prin “strădania” fraţiilor , în anul 1955 a fost inaugurată la Cristeşti , prima casă de rugăciune din judeţul Bistriţa-Năsăud , clădire care se află şi astăzi. Casa de rugăciune a fost construită pe grădina lui Lupu Ioan , care a dorit să doneze această gradină , întăbulată pe Comunitatea Penticostală Ciceu-Cristeşti , numărul 365.

După această perioadă biserica a cunoscut mari împliniri spirituale , fiind botezaţi cu “Duhul Sfânt” aproape toţi membrii bisericii , iar numărul credincioşilor creştea considerabil.

Între anii 1955-1960 Stanciu Ioan a fost alături de Rusu Ilişiu de la Negrileşti în organizarea şi coordonarea primei filiale regionale cu sediu la Ciceu-Cristeşti , care a funcţionat o perioadă sub numele “Fili”. Asociaţia religioasă Penticostală, filiala Cristeşti a fost mutată mai târziu la Cluj , în urma recunoaşterii Cultului Penticostal , având ca supraveghetor pe Sima Ioan.

Între anii 1961-1979 au devenit penticostali un număr de 59 credincioşi. Biserica s-a remarcat şi prin constituirea unei orchestre , începând din anul 1970 , orchestră care există şi astăzi , solicitată în multe biserici. Orchestra  l-a avut ca şi conducător pe Tătar Ioan , apoi o perioadă mai mare de timp (15 ani) pe Ştir Ioan iar în prezent pe Pop Teofil.

De la ordinarea fratelui Stanciu Ioan , în 1948 , biserica a fost păstorită cu dăruire şi devotament până în anul 1984 de către acesta , având de păstorit alături de biserica din Cristeşti , un număr de încă 14 biserici. În lucrarea sa a fost sprijinit de diaconii: Boroş Anton şi Pop Nicolaie. În anul 1948 Victor Oniga, absolvent al Seminarului Teologic Penticostal preia sectorul bisericilor conduse de Stanciu Ioan , acesta rămânând alături de Victor Oniga ca păstor local , până la trecerea lui din viaţă în anul 1997.

Anul 1989 a însemnat începutul unei noi perioade şi pentru biserica penticostală  , anul cu o puternică influenţă  spirituală asupra credincioşilor şi a mişcării religioase din comunitate , după ce Domnul a sfărâmat asuprirea comunistă care manifesta o oprelişte deosebită în toate domeniile vieţii oamenilor.

S-au deschis uşile libertăţii religioase , a libertăţii de exprimare  , a democraţiei  în viaţa materială , socială şi politică , val care a influenţat în bine pe copiii Domnului şi în rău pe cei ce nu au înţeles şi nu înţeleg voia lui Dumnezeu , ca toţi oamenii să vină la pocăinţă .

În anii care au urmat , biserica este păstorită de fratele Victor Oniga sprijinit de presbiterul Stanciu Ioan , de diaconii Boroş Anton şi Pop Nicolaie şi de un comitet alcătuit din :  Sabo Gheorghe , Borodi Gheorghe , Tătar Gheorghe , Deneş Nicu şi Ştir Ioan.

Fratele păstor Oniga Victor primeşte slujba în conducerea judeţeană şi din anul 1992 biserica este păstorită de fratele Victor Câmpean.

În aceşti ani ascultând Evanghelia Împărăţiei s-au întors la Domnul familii întregi din alte confesiuni religioase , mărturisind credinţa şi pocăinţa în numele lui Isus Hristos alături de copii din familiile credincioşilor penticostali.

Lucrarea de evanghlizare având o deschidere deosebită din partea lui Dumnezeu , aproape în fiecare an s-au organizat botezuri în apă ( fie în biserică fie în pârâul Ţibleş)  ocazie cu care s-a vestit Cuvântul lui Dumnezeu şi s-au mărturisit lucrările Lui.

În anul 2010 biserica are 135 de membrii botezaţi şi peste 100 de copii şi tineri.

Dumnezeu cheamă bărbaţi  în slujire în biserica din rândul celor care au crescut în credinţă din familiile de credincioşi şi din rândul bărbaţiilor chemaţi la mântuire în această perioadă . Astfel sunt ordinaţi diaconi, fraţii: Pop Ghiţă şi Pop Teofil  şi presbiter fratele Pop Simion.

Fratele păstor Victor Câmpean îşi continuă lucrarea de slujire până în anul 2006 când slujba îi este încredinţată fratelui Pop Simion care alături de fraţii din comitet : Mihuţ Nicu , Deuş Ioan , Blaga Gheorghe  , Rus Victor  , Deneş Nicu  şi de diaconii Pop Nicolaie , Pop Ghiţă si Pop Teofil îşi continuă lucrarea sub privirile Domnului.

Biserica fiind călăuzită de puterea Duhului Sfânt , scoate lucrători din rândurile bărbaţilor din adunare deşi o parte pleacă şi se stabilesc în Europa şi ţările de Nord şi o parte dintre slujitori sunt chemaţi acasă: fratele presbiter Stanciu Ioan si diaconul Boroş Anton.  Deasemenea biserica are slujitori dintre fraţi şi surori care au daruri ale Duhului Sfânt , Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt şi cheamă la mântuire suflete din cetate .

Tinerii sunt angrenaţi în lucrarea de laudă şi sunt organizaţi într-o orchestră de mandoline şi alte instrumente muzicale. Alături de cei tineri participă şi fraţii mai în vârstă care doresc ca această lucrare să aibă propăşire.  Orchestra a fost condusă de fratele Ioan Ştir şi în prezent este condusă de fratele deacon Pop Teofil.

Clădirea actuală a casei de rugăciune a suferit în cei 20 de ani , două modernizări  , lucrări care au fost susţinute de familiile credincioşilor din adunare , de cei plecaţi în Diaspora şi de oamenii de afaceri din cultul Penticostal  , Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică care şi-au deschis inima pentru Dumnezeu.

Având încredinţarea deplină că Dumnezeu prin Isus Hristos mântuitorul nostru şi Duhul Sfânt care ne călăuzeşte , este cu noi , mulţumim pentru fraţii slujitori din comitetul judeţean , comitetul regional de la Cluj şi a conducerii cultului de la Bucureşti  care ne sprijinesc în lucrarea de evanghelizare pentru creşterea noastră spirituală.

Pe această cale aducem mulţumiri tuturor membrilor bisericii care sprijinesc lucrarea spirituală şi administrativă şi nădăjduim în răsplata celui ce este veşnic, Domnul nostru Isus Hristos.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.